top of page

Vogelvereniging

De Paradijsvogel

Afd. Zaandam, aangesloten bij de N.B.v.V.

Welkom!

Deze website zal binnenkort ook ophouden te bestaan met de daarbij behorende mailadressen eindigend op @vvdeparadijsogel.nl

 

Mocht u toch nog contact willen opnemen, dan kan dat met Marjolein de Boer- Buskens op secretaris.deparadijsvogel

@gmail.com

Welkom op de website van vogelvereniging De Paradijsvogel uit Zaandam. 

 

Helaas is de vereniging in liquidatie en is ontbonden per 31-12-2023. Dit omdat er geen opvulling is gevonden voor de openstaande bestuursfuncties.

vv De Paradijsvogel is helaas opgeheven per 31-12-2023

Nieuws

Inschrijving Nationale Tentoonstelling

U kunt zich weer inschrijven voor onze Nationale Tentoonstelling. Deze wordt gehouden van 26 t/m 29 oktober 2023. 

Het inschrijfformulier en het tentoonstellingsreglement kunt u vinden op onze pagina over de tentoonstelling


Omdat dit de laatste tentoonstelling is die de vereniging zal organiseren, willen we er met elkaar een mooie afsluiting van maken. Daarom is het inschrijfgeld verlaagd en is er een leuk aandenken voor alle deelnemers.


We hopen dat u mee doet aan onze tentoonstelling. Of als u zelf geen vogels heeft om in te sturen, dat u onze show komt bewonderen.


Uw inschrijfformulier dient uiterlijk 11 oktober 2023 binnen te zijn op het tentoonstellingssecretariaat ttsecretariaat@vvdeparadijsvogel.nl

Inschrijving Nationale Tentoonstelling
Knop
VV De Paradijsvogel wordt opgeheven per 31-12-2023

In eerdere berichten heeft u kunnen lezen dat VV De Paradijsvogel op zoek was naar bestuursleden. Helaas is er voor de meerdere vacante functies binnen het bestuur geen opvulling gevonden, waardoor onlangs, in de algemene ledenvergadering van 13 juni jongstleden, is besloten de vereniging te ontbinden (op te heffen) per 31-12-2023. Derhalve is de huidige status per 13-06-2023 dat vogelvereniging De Paradijsvogel in liquidatie is.

Er zijn 3 bestuursleden aangesteld als vereffenaars om de ontbinding tot een goed einde te brengen. Vervolgens is er een liquidatiecommissie vastgesteld van 3 leden, die het financiële gedeelte zullen controleren.

De komende maanden zullen er nog 2 vogelbeurzen (in augustus en september) georganiseerd worden en tenslotte zal de vereniging afsluiten met de Nationale Tentoonstelling van 26 t/m 29 oktober als laatste activiteit van de vereniging. Omdat dit de laatste activiteit is, zal er een mooi evenement van worden gemaakt.

Leden zullen nog een laatste clubblad ontvangen in november. Per 31-12-2023 zullen de leden worden uitgeschreven bij de NBvV en de vereniging.

Het bestuur wil iedereen bedanken voor zijn steun, enthousiasme en leuke herinneringen.

Wij hopen u nog te zien op onze laatste activiteiten!

Bestuur vv De Paradijsvogel


VV De Paradijsvogel wordt opgeheven per 31-12-2023
Knop
Bestuursleden gezocht

VV De Paradijsvogel zoekt bestuursleden!

In het huidige bestuur zijn de functies van voorzitter, 2e voorzitter en 2e secretaris vacant. Omdat het huidige bestuur op dit moment teveel op hun bordje hebben komt het voortbestaan van de vereniging in het gedring. Het huidige bestuur ziet graag deze functies opgevuld om de taken te kunnen verdelen. Mocht u iets voor onze vereniging kunnen betekenen, dan kunt u contact opnemen met Marjolein Buskens via secretaris@vvdeparadijsvogel.nl of telefonisch op 06-18093761. 


Vanwege dit punt is er een extra ledenvergadering ingeroepen op dinsdag 16 mei a.s. van 20:00 - 22:00 uur. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden.

Bestuursleden gezocht
Knop
Vogelbeurs: extra service Van der Aart Diervoeders

Op onze maandelijkse vogelbeurzen kunt u ook terecht voor voer- en vogelaccesoires van VanderAart Diervoeders. Dit is een beperkt assortiment. Indien u zeker wilt zijn van een bepaald soort voer, zaden of accesoires, dan kunt u contact opnemen met Dik van der Aart en uw bestelling doorgeven. Hij zal uw bestelling dan zonder extra bezorgkosten meenemen naar onze beurzen. Minimaal 4 dagen voorafgaand aan de beurs (voor woensdag) uw bestelling doorgeven op info@vanderaartdiervoeders.nl of 0297-540857. Kijk voor het volledige assortiment op de website van VanderAart Diervoeders.

Vogelbeurs: extra service Van der Aart Diervoeders
Knop
Vogels verkopen

Wist u dat u ook uw overtollige vogels kunt verkopen op onze beurs? Ook u, als niet-lid, mag uw overtollige vogels verkopen op onze beurs. Deze vogels dienen uiteraard gezond te zijn en er verzorgd uit te zien. 


We houden ons aan de regels van de NBvV. Dat wil zeggen: de vogels moeten aangeboden worden in een voor de vogel bestemde maat kooi. We hanteren een maximum van 2 vogels in een (TT)-kooi. Vogels mogen niet uit lopers of transportkisten verkocht worden. Verder dienen de vogels te kunnen beschikken over voer en water. Duiven, kwartels en hoenderachtige vogels worden helaas niet toegelaten. 


Er zal bij inbreng worden gecontroleerd worden op de

gezondheid van de vogels en op de hygiëne van de kooi. Het bestuur mag vogels of kooien die hier niet aan voldoen weigeren.


Mocht u zelf niet over TT-kooien beschikken, dan kunt u deze van onze vereniging gebruiken.

Indien u vogels op onze beurs wilt verkopen, dan vragen wij u dit vooraf te melden via de email op

info@vvdeparadijsvogel.nl of telefonisch bij Martin Stam, tel: 06-18145793. Mocht u zijn voicemail krijgen, spreekt u dan uw naam en telefoonnummer in, dan zal hij u terug bellen.


Het aanbieden van vogels is gratis. We vragen we u om 9:00 uur aanwezig te zijn.


Ook bestaat er de mogelijkheid dat onze bestuursleden uw vogels verkoopt, zodat u zelf niet de gehele tijd aanwezig hoeft te zijn. U brengt uw vogels dan om 8:45 uur en haalt de niet verkochte

vogels en uw eventuele opbrengst weer op om 11:45 uur. Bij het inbrengen registreren we uw gegevens en de vogels en spreken we de prijs af die u ervoor wilt hebben. Natuurlijk dienen de

vogels gezond te zijn en er verzorgd uit te zien. Graag ook voer voor de desbetreffende vogels meenemen.


Omdat we deze mogelijkheid nu voor het eerst aanbieden, zullen we hier nu (nog) geen vergoeding voor vragen. We hopen hierdoor op meer inbreng van vogels, waardoor de beurzen aantrekkelijker

worden voor de bezoekers. Indien u hiervan gebruik wilt maken, ook dan vragen we u zich vooraf te melden via de email op info@vvdeparadijsvogel.nl of telefonisch bij Martin Stam, tel: 06-18145793.

Vogels verkopen
Knop
bottom of page