Bestellen

Bestel hier uw ringen voor beschermde vogels

Bestelformulier voor beschermde inheemse en uitheemse vogels

In ons land gelden er voor beschermde vogels speciale regels voor het ringen. De basis van die regels vindt zijn oorsprong inde Europese wetgeving. Alle vogels die in de Europese Unie in het wild voorkomen, zijn in hte kader van de Flora en Fauna wet beschermd.In deze wet is geregeld, dat gekweekte vogels gehouden mogen worden, mits zij een pootring hebben die is afgegeven door een erkende vogelbond (zoals de N.B.v.V.). Dit geldt voor inheems beschermde vogels en uitheems beschermde vogels (CITES bijlage A, een overeenkomst over de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten). Wij zullen proberen op een zo eenvoudig mogelijk wijze weer te geven met welke regels een vogelliefhebber te maken kan krijgen.

Hieronder staat het bestelformulier voor de officiële vogelringen voor beschermde vogels met uw eigen kweeknummer.

U kunt dit formulier invullen, uitprinten en inleveren bij onze ringencommisaris. Gelieve gelijktijding contact betalen.

Let op, dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden, anders kan uw aanvraag niet in behandeling genomen worden.

Helaas kunt u daardoor het formulier niet digitaal toesturen, aangezien de ringencommissaris het originele formulier dient op te sturen naar het bondsbureau van de N.B.v.V.

Prijzen:

Spoedbestelling: basisprijs ring plus  € 1,- per ring extra.

Voor elke ringenbestelling wordt per kweker € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u ringen voor “gewone vogels” en Europese cultuurvogels/overige beschermde vogels GELIJKTIJDIG bestelt, bent u maar 1x de administratiekosten à € 2,50 verschuldigd.

Een nieuw lid hoeft geen bestelkosten te betalen MITS er binnen 3 maanden na inschrijving ringen besteld worden. Tevens ontvangen nieuwe leden de eerste bestelling GRATIS als spoedbestelling. Geeft u dit zelf duidelijk aan op het formulier.

Gewone vogels? Ga naar:

Bestelformulier gewone ringen:

Regelgeving beschermde vogels