De Vogelshow

Vogelshow - Nationale Tentoonstelling

Wie zijn wij:

Elk jaar organiseert vogelvereniging De Paradijsvogel een vogelshow, ook wel de Nationale Tentoonstelling genaamd. Dit is voor de vereniging het hoogtepunt van het jaar. Onze leden werken hiernaar toe met hun hobby. Zij sturen hun mooiste vogels in, deze worden beoordeeld door deskundigen en vervolgens worden de vogels een aantal dagen tentoongesteld aan het publiek. U zult hier mooie en bijzondere vogels kunnen bewonderen.

Omdat het een nationale tentoonstelling is, mogen ook leden van andere verenigingen vogels inzenden. Tevens zijn de regioshows van diverse speciaalclubs uit Noord Holland ondergebracht in deze tentoonstelling, namelijk van de speciaalclubs: de Nederlandse Zebravinken Club (N.Z.C.), de Japanse Meeuwen Club & overige Lonchura's (J.M.C.) en de Parkieten Speciaal Club (P.S.C.).

Om een indruk te krijgen van onze tentoonstelling kunt u onderaan de pagina het filmpje bekijken van een van de afgelopen tentoonstellingen (Film 50 jarig bestaan).

De Vogelshow 2020

Het bestuur heeft er vele malen over gesproken en alle voor- en tegens zorgvuldig afgewogen en is tot het besluit gekomen dat het niet verantwoord is om dit jaar een tentoonstelling te organiseren.

 

Hoe jammer we dit ook vinden. Het risico voor onze medewerkers, die veelal in de risicogroep vallen, vinden we te groot, omdat de anderhalve meter niet overal te waarborgen valt. Bovendien zullen er extra maatregelen genomen moeten worden en bestaat er zelfs nog de kans dat de tentoonstelling op het laatste moment afgeblazen moet worden als er weer een uitbraak van het corona virus komt. Financieel is dit ook een te groot risico en
dat in een jaar waarin we veel minder inkomsten hebben door het wegvallen van de beurzen.


Dit alles heeft ons doen besluiten de tentoonstelling dit jaar niet door te laten gaan. De speciaalclubs, die hun regioshow bij ons onderbrengen, zijn al op de hoogte gebracht.

 

De vaste inzenders zullen we ook allemaal op de hoogte brengen.
We snappen dat dit een grote teleurstelling zal zijn voor de TT-kwekers onder ons.

Aangesloten bij
de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers:

Kom ook op een andere manier in contact met vogelliefhebers, volg ons op facebook

  • Facebook Social Icon
Knop